EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

TÜRKÇE EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 1/03/2020

 

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

 

 

1. GENEL BAKIŞ

 

 

 

Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) sizinle alyabilisim.com.tr, a alya internet tenknolojileri limited liability company (“”) arasındadır ve bu web sitesini (“Site”) kullandığınız veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, bu Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili genel şart ve koşulları belirler. Hizmetler Sözleşmeleri ve ek politikalar, belirli Hizmetler için geçerlidir ve bu Sözleşmeye ek olarak mevcuttur, bu Sözleşmenin yerine geçmez. Bir Hizmetler Sözleşmesi hükümleri ile bu Sözleşmenin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda geçerli Hizmetler Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.

 

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler Alya Bilişim anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri ise bu Sözleşme'yi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

2. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Alya Bilişim mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Alya Bilişim size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Alya Bilişim,böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez. Buna ek olarak, Alya Bilişim bu Anlaşmanın şartlarının Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda Hizmetleri kullanımınızı feshedebilir. GODADDYHERHANGİ BİR ZAMANDA BU SİTE VEYA HİZMETLERİN FİYATLAR VE ÜCRETLER DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ DÜZENLEME, DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

 

 

3. UYGUNLUK; YETKİ

 

 

 

Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler veya kuruluşlar (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu veya (iii) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.

 

Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda "siz", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme'ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra Alya Bilişim söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. Alya Bilişim, Alya Bilişim tarafının, Alya Bilişim doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa Alya Bilişim ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz). Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Anlaşma şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.

 

 

 

 

4. HESABINIZ

 

 

Bu Site'nin veya Hizmetler'in bazı özelliklerine erişmek için bir Hesap oluşturmanız gerekir. Alya Bilişim için, Hesabınızı oluşturduğunuzda gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu ve Hesap bilgilerinizi doğru, geçerli ve eksiksiz halde tutacağınızı beyan ve kabul edersiniz. Alya Bilişim herhangi bir nedenle Hesap bilgilerinizin yanlış, eksik veya geçersiz olduğunu düşünüyorsa Alya Bilişim, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı askıya alma ve feshetme hakkını saklı tutar. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntemleriniz (aşağıda açıklandığı şekilde) ve müşteri PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir. Güvenlikle ilgili amaçlarla Alya Bilişim şifrenizi ve müşteri PIN kodunuzu her bir Hesap için en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir. Hesabınızın güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak Alya Bilişim tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. Alya Bilişim hesabınızın yetkisiz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabınızın neden olduğu, Alya Bilişim veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

 

 

5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

 

 

 

Şunları beyan ve kabul edersiniz:

 

Gönderdiğiniz içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşme, Hizmetleriniz için geçerli olabilecek tüm geçerli Hizmet Sözleşmeleri veya politikaları ve ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.

Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz).

Bu Siteyi veya Hizmetleri (Alya Bilişim tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:

Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;

Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;

Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;

Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;

Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapan, buna teşvik eden veya bu tür faaliyette bulunan;

2017'nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası'nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;

Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;

Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;

Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;

Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen; veya

Alya Bilişim veya Alya Bilişim Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

Alya Bilişim tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsınız.

Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsiniz.

Alya Bilişim İçeriğine (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya Alya Bilişim tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsiniz.

Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. GoDaddyherhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.

Alya Bilişim tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir Alya Bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksınız.

Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (Alya Bilişim İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, Alya Bilişim İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırmamayı kabul edersiniz.

İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.

Alya Bilişim tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda Alya Bilişim tarafının sizden herhangi bir özel izin talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, izin verilen durumlarda, geçerli tüm yasalara ve bunlarla ilgili kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olup, izin verildiğinde, bu tür çağrıların tamamını kaydedebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde söz konusu kayıtların Alya Bilişim şirketinin taraf olarak yer aldığı yasal süreçlerde delil olarak sunulabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, telefon veya cep telefonu numaranızı vererek, Alya Bilişim tarafından veya adına, otomatik telefon arama sistemi tarafından başlatılabilen ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş ses kullanan pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Alya Bilişim tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Cep telefonunuzu vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından Alya Bilişim şirketinden veya onun adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Alya Bilişim tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.

Alya Bilişim, bu Sözleşmede başka bir yerde belirtilen hakların hiçbirini sınırlamadan, (i) bu veya başka bir Sözleşmenin veya herhangi bir Alya Bilişim politikasının ihlali nedeniyle, Hesabı veya Hizmetleri önceden sonlandırılmış veya askıya alınmış olan; (ii) Siteyi veya Hizmetleri kullanırken (aksi halde tamamen ve tamamen kendi takdir yetkisi ile belirlenen şekilde) Alya Bilişim tarafından belirlenen şekilde uygunsuz veya yasadışı faaliyetlerde bulunan veya iş yapan Herhangi bir Kullanıcıya bu Siteye veya herhangi bir Hizmete gelecekteki erişimini reddetme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma veya sınırlama (herhangi bir hizmeti iptal etme veya devretme hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakkını açıkça saklı tutar.

 

 

 

6. VERİLERİNİZİN KORUNMASI

 

 

 

Alya Bilişim, siz veya müşterileriniz ile ilgili kişisel olarak tanımlayıcı veya tanımlayabilir bilgilerin (“Verileriniz”) iletilmesi, toplanması ve/veya kullanılmasını içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Kapsanan Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Kapsanan Hizmetler için geçerli olan Alya Bilişim Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin DPA'dan Kapsanan Hizmetlere aktarılması dahil, aktarımını sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size bir sözleşme güvence sağlamayı amaçlar.

 

DPA'ya ve DPA'ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları için (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili iştirakleriniz) Veri Denetleyicisi/Verileri Veren Taraf olarak kabul edilirsiniz ve Kapsanan Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kapsanan Hizmetlerin satın alma süresi de DPA ve eklerinin (Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen privacy@Alya Bilişim.com adresine e-posta talebi gönderin.

 

Bu Bölümde ve DPA'da tanımlanan Kapsanan Hizmetler, aşağıdaki Sözleşmelerin hüküm ve koşullarına tabi olan barındırılan hizmetleri içerir: (1) Alan Adı Kaydı, (2) E-posta Pazarlama Hizmetleri, (3) Web Sitesi Mimarı, (4) Hosting, (5) Online Muhasebe, (6) Online Mağaza/Hızlı Alışveriş Sepeti ve (7) Smartline.

 

 

 

 

7. KULLANICI İÇERİKLERİ

 

Kullanıcılar, Alya Bilişim ile barındırılan Hizmetler dahil olmak üzere bu Sitenin veya Hizmetlerin bazı özelliklerini kullanarak şunları görüntüleyebilir, yayınlayabilir, gönderebilir, paylaşabilir, saklayabilir veya yönetebilir: (a) forum gönderileri, bir yarışma ile ilgili gönderilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya sosyal medya etkinliklerinde kullanılacak fotoğraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan fikirler, yorumlar veya öneriler (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçerikleri”). Hesabınızdan gönderilen tüm içerikler Kullanıcı İçerikleri olarak ele alınır. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Alya Bilişim tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinizden veya Hesabınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

 

 

 

Kullanıcı Gönderimleri. Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya Alya Bilişim şirketinin Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, Alya Bilişim‘nin açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve Alya Bilişim‘nin aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

 

Alya Bilişim, bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlana Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.

 

 

 

Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri. Bu Siteye veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği göndererek veya buralarda yayınlayarak, Alya Bilişim tarafına Kullanıcı İçeriğinin bu Site ve bu Sözleşme uyarınca kullanılabilmesi için Kullanıcı İçeriğinizin fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarını kullanma yetkisi verirsiniz. Bu belgede Alya Bilişim tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Siteyle, Hizmetlerle ve Alya Bilişim (ve Alya Bilişim iş ortakları) işleriyle, bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, sizden veya üçüncü bir taraftan izin veya size ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsiniz. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğinize erişmek (“gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, Alya Bilişim tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, süreklidir ve geri alınamaz. Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, Alya Bilişim gizli veya şifre korumalı olarak belirlediğiniz veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla Alya Bilişim (veya Alya Bilişim iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz. Alya Bilişim tarafından barındırılan bir web sitesine veya başka içeriğe sahipseniz, Kullanıcı İçeriği ile ilgili tüm sahipliğe veya lisans haklarına sahip olmanız gerekir.

 

 

8. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

 

 

Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.

 

 

9. ÜRÜN KREDİLERİ

 

Başka bir ürünün (“Satın Alınan Ürün”) satın alınması ile kullanılan veya diğer bir ürünün satın alınması ile ücretsiz gelen bir ürün kredisi (“Kredi”) almanız durumunda bu Kredinin yalnızca bir (1) yıl için geçerli olduğunu ve yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve ürünü satın alma işleminin silinmesi, iptal edilmesi, transfer edilmesi veya yenilenmemesi halinde feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Kredi, Kredi'nin kullanılmaması durumunda Satın Alınan Ürünün satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir. Kredi'nin kullanılması durumunda ilk üyelik döneminden sonra ürün, iptal edilene kadar o zaman geçerli olan yenileme ücretiyle otomatik olarak yenilenecektir. Ürünün otomatik olarak yenilenmesini iptal etmek istiyorsanız, Hesabınızı ziyaret ederek veya müşteri hizmetleriyle iletişim kurarak bunu yapabilirsiniz. Satın Alınan Ürünün ücretsiz bir alan adı içermesi durumunda, Satın Alınan Ürünü iptal ederseniz, alan adının standart fiyatı iade tutarından düşülür. Liste fiyatı, Alya Bilişim şirketinin web sitesinde listelenen alan adı fiyatıdır ve promosyon, indirim veya diğer fiyat azalmasına tabi tutulmaz. Kendi takdirimize bağlı olarak, diğer bir Satın Alınan Ürün ile ücretsiz verilen Kredi sorunları için, Kredinizi benzer bir ürünle değiştirebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz.

 

 

10. İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI

 

 

Alya Bilişim genelde Kullanıcı İçeriğini filtreden geçirmez (Alya Bilişim tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlananlar). Ancak, Alya Bilişim bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. Alya Bilişim, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi Alya Bilişim tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (Alya Bilişim tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca Alya Bilişim, Alya Bilişim Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir. Alya Bilişim bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere olan erişiminizi iptal etmesi halinde, Alya Bilişim karar yetkisi kendisinde olmak üzere sunucularında sakladığınız verileri ve dosyaları kaldırabilir ve silebilir.

 

 

11. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU (EOL) İLKESİ

 

 

 

Alya Bilişim herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda Hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. Alya Bilişim tüm Ürünlerinin kullanım süresini en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etmektedir ancak sunduğumuz bir Hizmet'in süresi bitebilir veya Kullanım Sonu ("EOL") süresi gelebilir . Bu durumda, Alya Bilişim EOL tarihinden itibaren o ürünü veya hizmeti desteklemez.

 

Bildirim ve Taşıma. Sunduğumuz bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmet'e geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. İki durumda da, Alya Bilişim tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya satın aldığınız sürenin geri kalanında geçiş yapmanız için size benzer bir Ürün sunar ya da Alya Bilişim tarafından belirlenen, eşit olarak dağıtılmış mağaza içi kredisi veya iadesi sağlar. Alya Bilişim size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa, Hizmetin en güncel sürümüne sizi taşıyabilir. Bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul edersiniz.

 

Yükümlülük Olmaması. Alya Bilişim sunabileceğimiz veya erişim verebileceğimiz her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

 

 

 

 

12. BETA HİZMETLER

 

 

Belirli aralıklarla Alya Bilişim yeni Hizmetleri ön sürüm olarak sunabilir (sınırlı önizleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler olarak). Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere eklenen yeni özellikler tek tek ve birlikte “Beta Hizmetler” olarak anılacaktır. Beta Hizmetleri kullanmayı seçerseniz, Beta Hizmetleri kullanımınız şu şart ve koşullara tabi olur: (i) Beta Hizmetlerin ön sürüm olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini kabul edersiniz; (ii) Beta Hizmetleri kullanmanız durumunda olağan dışı işlem hatalarına maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz; (iii) Beta Hizmetler olduğu gibi sunulur, bu nedenle bu hizmetleri canlı veya kritik öneme sahip ortamlarda kullanmanızı önermeyiz; (iv) Alya Bilişim, Beta Hizmetlerin herhangi bir bölümünü dilediği zaman değiştirme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar; (v) Beta Hizmetlerin ticari sürümleri sürekli olarak değişebilir ve Beta Hizmetleri kullanan veya bu hizmetlerle çalışan programlar, ticari sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) Alya Bilişim, Beta Hizmetleri desteklemek için ayrılan müşteri hizmetleri destek süresini kısıtlayabilir; (vii) Beta Hizmetler deneyiminizle ilgili olarak, yaşadığınız hataları veya sorunları tekrar oluşturabilmek için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere makul görüşlerinizi sunmayı kabul edersiniz. Görüşlerinizi ürün geliştirme amaçları dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. İsteğimiz üzere basılı materyaller ve pazarlama materyalleri için kullanabileceğimiz yorumlarınızı bize iletmeniz gerekir. Görüşlerinizle veya Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tek sahibi Alya Bilişim olacaktır; (viii) Beta Hizmetlerle ilgili deneyiminiz ve fikirleriniz dahil olmak üzere Beta Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu, üçüncü taraflarla paylaşılamayacağını ve Alya Bilişim için görüş sunmanın haricinde başka amaçlarla kullanılamayacağını kabul edersiniz; (ix) Beta Hizmetler “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla” sunulur. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Alya Bilişim; hak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dolaylı garantileri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Beta Hizmetlerin kullanımıyla ilgili her türlü yasal, doğrudan veya dolaylı garantiyi reddeder.

 

 

13. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

 

Ödeme Yönteminizden bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ödeme alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenizin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz Alya Bilişim.com, , tarafından,; ödemenizin Kanada'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz Alya Bilişim Domains Canada, Inc. tarafından; ödemenizin İngiltere'de işlendiği belirtildiyse, işleminiz Alya Bilişim Europe, Ltd. tarafından; ödemenizin Hindistan'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz Alya Bilişim India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.

 

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL ŞARTLAR

 

Sipariş Sırasında İstenen Ödeme; İade Edilemez. Hizmetler için ödenecek tüm tutarları, sipariş verirken vermeyi kabul edersiniz. Para İadesi Politikasında tersi belirtilmedikçe hiçbir miktar için para iadesi yapılamaz.

 

Fiyat Değişiklikleri.Alya Bilişim, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler bu Sitede online olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

 

Ödeme Türleri. Ürüne özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için aşağıdaki Ödeme Yöntemlerinden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kart sağlayarak, (ii) “Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetleri” kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde); (iii) uygun şekilde (ve aşağıda açıklanan şekilde) kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan elektronik ödeme ile; (iv) PayPal, (v) Uluslararası Ödeme Seçeneği kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde) veya (vi) varsa (ve aşağıda açıklanan şekilde) her biri bir Ödeme Yöntemi olan, mevcut kredi bakiyeleri aracılığıyla. “Ekspres Ödeme” özelliği, geçerli Hizmet için otomatik olarak bir sipariş verir ve Hesabınız için varsayılan Ekspres Ödeme Ödeme Yöntemini ücretlendirir. Siparişin onayı Hesabınız için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir. Kayıtlı Ödeme Yönteminiz, Hesabınızda etkin Hizmetleriniz varsa geçerli tutulmalıdır. Ayrıca, ödemenizin işleme alınmasının, seçilen Ödeme Yöntemi türü, seçilen para birimi veya Ödeme Yönteminize yapılan değişiklikler veya güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle değişebileceğini kabul edersiniz.

 

 

 

Verilen para iadeleri. Ödeme Yönteminize para iadesi yapıldığı durumlarda, Alya Bilişim tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca Alya Bilişim tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve Alya Bilişim tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminizin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadenizin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersiniz.

 

Ödeme Yönteminize para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcınızın, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde halinde, Alya Bilişim karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini (i) mağaza kredisi şeklinde veya (ii) Hesabınızın kayıtlı posta adresine gönderilecek bir Alya Bilişim çeki, veya (iii) bazı yargı bölgelerinde, ödeme işleyicisi Ödeme Yöntemine iade yapamıyorsa, banka havalesi şeklinde yapma hakkını saklı tutar. Alya Bilişim ayrıca Ödeme Yönteminin zorunlu kıldığı para iadelerinde sınırlama olmaması durumunda dahi para iadesi isteyen müşteriler için mağaza içi kredisi sunma hakkını saklı tutar.

 

 

 

Aylık Faturalama Tarihi. Aylık olarak faturalandırılıyorsanız, aylık fatura tarihiniz, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28'inden sonra ise, fatura tarihiniz her ayın 28'i olacaktır.

 

 

 

Otomatik Yenileme Şartları. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, Alya Bilişim otomatik yenileme hizmetlerini kullanımınızla ilgili olarak sorunlu, bekleyen sipariş veya bekleyen talimat formlarının basılı kopyalarını veya elektronik sürümlerini ve/veya imzalanmış herhangi bir onayı muhafaza etmez ve bu nedenle böyle bir belgeyi talep üzerine sağlayamayız. Alya Bilişim hesabınıza giriş yaparak otomatik yenileme ayarlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

 

HİZMETLERDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAMAMANIZ İÇİN TÜM HİZMETLER İLE OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİ SUNULUR. BU BÖLÜMDE AŞAĞIDA AÇIKLANAN NEDENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, OTOMATİK YENİLEME O SIRADA MEVCUT OLAN DÖNEM ÜZERİNDEN EN YENİ HİZMET DÖNEMİ İLE SÜRE OLARAK AYNI OLAN YENİLEME DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER (ORİJİNAL HİZMET DÖNEMİ İÇİN YENİLENEBİLEN ALAN ADLARI HARİÇ). ÖRNEĞİN, SON HİZMET DÖNEMİNİZ BİR YIL İSE, YENİLEME DÖNEMİNİZ BİR YIL OLACAKTIR. ANCAK, KAYITLARDA BULUNAN ÖDEME YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİLEME YAPILAMAZSA, Alya Bilişim ÖDEME İŞLEMİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN GEREKEN SÜRE KADAR ORİJİNAL ABONELİK DÖNEMİNE GÖRE DAHA KISA BİR DÖNEM İÇİN GEÇERLİ HİZMETİ YENİLEMEYE ÇALIŞIR.

 

OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMADIĞINIZ MÜDDETÇE, Alya Bilişim YENİLEME ZAMANI GELDİĞİNDE GEÇERLİ HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER VE HESABINIZDAKİ ÖDEME YÖNTEMİNİ VEYA Alya Bilişim TARAFINDA KAYITLI OLAN YEDEK ÖDEME YÖNTEMİNİZİ KULLANARAK ÖDEMEYİ ALIR. Alya Bilişim HİZMETLERİNİZİ OTOMATİK OLARAK YENİLERKEN ÖNCE HESABINIZDA BULUNAN HİZMETLERLE İLGİLİ ÖDEME YÖNTEMİNDEN ÖDEME ALMAYA ÇALIŞIR. Alya Bilişim, ÜCRETİ SÖZ KONUSU ÖDEME YÖNTEMİNE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YANSITAMADIĞI TAKDİRDE, ÜCRETİ HESABINIZDA “YEDEK” OLARAK BELİRTİLMİŞ OLAN ÖDEME YÖNTEMİNE YANSITMAYI DENERİZ. YENİLEME ÜCRETLERİ; Alya Bilişim TARAFINDAN UYGULANAN VE O TARİHTE GEÇERLİ OLAN FİYATLAR ÜZERİNDEN YANSITILACAK OLUP, SÖZ KONUSU ÜCRETİN ESAS HİZMET DÖNEMİ İÇİN UYGULANAN FİYATLARIN ÜZERİNDE VEYA ALTINDA OLACAĞINI ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. SİZ VE HİZMETLERİNİZ İÇİN GEÇERLİ OLAN YENİLEME AYARLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BU SİTEDEN HESAP YÖNETİCİNİZE GİRİŞ YAPIN VE BURADAKİ ADIMLARI UYGULAYIN. HERHANGİ BİR HİZMETİN OTOMATİK OLARAK YENİLENMESİNİ İSTEMİYORSANIZ, YENİLEMEYİ İPTAL EDEBİLİRSİNİZ; BU DURUMDA HİZMETLERİNİZİ SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEZSENİZ, HİZMETLERİNİZ GEÇERLİ DÖNEMİN SONA ERMDE TARİHİNDE FESHEDİLİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE, ÜRÜNÜNÜZÜ İPTAL ETMENİZ VE SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE HİZMETLERİNİZİ YENİLEMEMENİZ DURUMUNDA, HİZMETLERİNİZDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAYABİLİRSİNİZ VE Alya Bilişim BU KONUDA SİZE VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZ.

 

 

 

 

 

AYRICA, Alya Bilişim KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ TARAFINDAN DESTEKLENEN (DOLAYISIYLA BANKANIZIN KATILIMINA BAĞLI OLAN) “DÜZENLİ FATURALANDIRMA PROGRAMLARINA” VEYA “HESAP GÜNCELLEME HİZMETLERİNE” KATILABİLİR. OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNE KAYITLIYSANIZ VE MEVCUT ÖDEME YÖNTEMİNİZLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÜCRETLENDİRME YAPAMIYORSA, KREDİ KARTI SAĞLAYICINIZ (VEYA BANKANIZ) KREDİ KARTI NUMARANIZA VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER BİZE BİLDİREBİLİR VEYA BİZE BİLDİRİMDE BULUNMADAN YENİ KREDİ KARTINIZDAN BİZİM ADIMIZA OTOMATİK ÇEKİM YAPABİLİR. DÜZENLİ FATURALANDIRMA PROGRAMI GEREKLİLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA, KREDİ KARTI NUMARANIZA VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNE İLİŞKİN BİR GÜNCELLEMENİN BİZE BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA Alya Bilişim, ÖDEME PROFİLİNİZİ OTOMATİK OLARAK SİZİN ADINIZA GÜNCELLER. Alya Bilişim GÜNCELLENEN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ TALEP EDECEĞİMİZE VEYA ALACAĞIMIZA İLİŞKİN GARANTİ VERMEZ. (I) ÜRÜNLERİ İPTAL ETME VE (II) İLİŞKİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN GÜNCEL VE GEÇERLİ OLMASINI SAĞLAMA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN HESAP AYARLARINIZIN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEK SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. AYRICA BUNU YAPAMAMANIZIN HİZMETLERDE KESİNTİYE VEYA KAYBA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE Alya Bilişim TARAFININ AYNI KONUYLA İLGİLİ OLARAK SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA SORUMLU OLMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

 

Herhangi bir nedenden dolayı Ödeme Yönteminizden sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya Alya Bilişim geri ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, Alya Bilişim tarafının ödemeyi almak için adınıza kaydedilen veya yenilenen alan adlarının veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. Alya Bilişim aynı zamanda, şunlar için sizden “yönetim ücretleri" alma hakkını saklı tutar: (i) Alya Bilişim tarafının normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) Alya Bilişim tarafının Hizmetleri sunarken meydana gelebilecek ek zaman ve/veya masraflar, ve/veya (iii) Alya Bilişim tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, bu Sözleşmeye uymamanız. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) alan adlarınızla bağlantılı UDRP işlemleri ve/veya Alya Bilişim personeli tarafından ya da Alya Bilişim tarafından belirlenen harici firmaların verdiği muhasebe ve hukuk hizmetlerini gerektiren itirazlar; (iii) Alya Bilişim tarafından sizin, bankanızın veya Ödeme Yöntemi işleyicinizin neden olduğu geri ibrazlar veya diğer ödeme itirazlarının sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri Alya Bilişim ile kayıtlı Ödeme Yönteminize faturalandırılır.

 

Alya Bilişim çeşitli para birimlerinde ürün seviyesinde fiyatlandırma sunabilir. İşlem seçilen para birimi üzerinden gerçekleştirilir ve ödeme sırasında görüntülenen fiyat, ödeme için bankanıza iletilen gerçek tutar olacaktır. Bazı Ödeme Yöntemleri için, Ödeme Yönteminizin bankası, sizden banka ekstrenizde görünen veya ayrı bir tutar olarak gönderilen son tutara eklenebilecek bir döviz işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebilir. Ayrıntılar için lütfen Ödeme Yönteminizi sağlayan taraf ile görüşün. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi ("KDV"), Ürün ve Hizmet Vergisi ("GST") veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.

 

 

 

 

 

(B) İADE POLİTİKASI

 

Para iadesine uygun Ürünler ve Hizmetler (“Para İadesi Politikası”) burada açıklanmıştır.

 

 

 

 

 

(C) GOOD AS GOLD ÖN ÖDEMELİ HİZMETLERİ

 

Hizmet Ayrıntıları. Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetlerini kullanarak Alya Bilişim tarafına para transferi yaparak Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetler hesabınıza (“Good As Gold Hesabı”) para yükleyebilirsiniz. Ardından Good As Gold Hesabınızla dilediğiniz Hizmetleri satın alabilirsiniz. Good As Gold Hesabınıza banka havalesi ile para aktarabilirsiniz.

 

Good As Gold Hesabınıza aktarılan paraların Alya Bilişim tarafından tutulacağını ve size herhangi bir faiz verilmeyeceğini ve ödenmeyeceğini kabul edersiniz. Faiz oluşması durumunda Alya Bilişim tarafının söz konusu tutarı tahsil edip Good As Gold Ön Ödemeli hizmetler işlevini destekleme masraflarını karşılamak için kullanacağını kabul edersiniz.

 

Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetler kullanarak yaptığınız tüm işlemlerin ABD doları cinsinden gerçekleşeceğini kabul edersiniz.

 

Good As Gold Hesabınıza ilk seferde en az 1.000,00 $ ABD doları veya eşdeğerinde para yatırılması gerekir.

 

Tüm ödemelerin alışverişin tam tutarını karşılaması gerekir.

 

Banka Havalesi Ayrıntıları. Good As Gold Hesabınıza para yatırmak için farklı para birimlerinde havale yapabilirsiniz ancak Wild West Domains banka hesabının para birimi ABD Doları olmalıdır. Yabancı para birimlerinde yapılan havaleler otomatik olarak ABD dolarına çevrilir ve bu para biriminde hesaba Doları olmalıdır. Lütfen döviz kuru ücretlerinin geçerli olabileceğini unutmayın.

 

Good As Gold Hesabınızla ilgili hesabınıza gelen ve hesabınızdan çıkan tüm havale ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır. ABD dışından yapılan havalelerden bankanız, aracı bankalar veya Alya Bilişim bankası kesinti yapabilir, bu da Alya Bilişim bankasına ulaşan ve Good As Gold Hesabınıza yatırılan paranın daha az olmasına neden olabilir. Burada açıkça Alya Bilişim tarafına şu yetkileri verirsiniz:(i) Good As Gold Hesabınızdan Alya Bilişim tarafının paranızı almak için kestiği tutar kadar kesinti yapmak ve/veya (ii) Good As Gold Hesabınızın iptal edilmesi durumunda yirmi dolar (20,00 $) hizmet ücreti (“Hizmet Ücreti”) tahsil etmek. Tüm ücretler herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve bu değişiklikler online olarak yayınlandıktan sonra size bildirilme gereksinimi olmadan anında yürürlüğe girer.

 

Good As Gold Hesabınızdaki kalan kaynakları dilediğiniz zaman Hesabınızdan veya alışveriş sepetinizden doğrulayabilirsiniz. Good As Gold Hesabınızı feshetmeye karar verirseniz (veya Alya Bilişim, Good As Gold Hesabınızı Good As Gold Hizmet Sözleşmesi şartlarından birini ihlal etmeniz nedeniyle feshederse), Good As Gold Hesabınızdaki bakiye, Hizmet Ücretleri tahsil edildikten sonra iade edilir.

 

Good As Gold Hesabınıza dilediğiniz zaman para ekleyebilirsiniz.

 

Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetlerini Kullanımınız. Good As Gold Hesabınızdaki parayı yalnızca Alya Bilişim satın alma işleminden yararlanarak Alya Bilişim web sitesinde kullanabilirsiniz. Alışverişin yapılabilmesi için, Good As Gold hesabınızda, alışverişin yapılacağı zamanda alışveriş tutarının tamamına ek olarak burada veya diğer ilgili sözleşmelerde belirtilen ücretleri karşılayacak tutarın bulunması gerekir.

 

 

 

 

 

(D) ÇEKLE ÖDEME (ELEKTRONİK ÖDEME)

 

Alya Bilişim şirketinin çekle ödeme seçeneğini (“Çekle Ödeme”) kullanarak Alya Bilişim Hizmetlerini elektronik ödeme ile kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan (“Çek Hesabı”) satın alabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak üçüncü taraf çek hizmetleri sağlayıcısı Certegy Check Services, Inc.'in (“Çek Hizmetleri Sağlayıcısı”) satın alma tutarınızın tamamını iadesi olmayacak şekilde Çek Hesabınızdan çekmesine izin vermeyi kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısı, elektronik para havalesi (“EFT”) veya banka poliçesi oluşturacak, bu da Çek Hesabınızdan ödeme için bankanıza veya finans kuruluşunuza gösterilecektir. Çek Hesabı ABD'deki bir finans kuruluşunda olmalıdır ve ödeme ABD Doları olmalıdır.

 

Mevduat Hesabınızın güncel ve müsait olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) Çek Hizmetleri Sağlayıcısının veya Alya Bilişim şirketinin herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu (Mevduat Hesabınızın mevcut olmaması veya içinde yeterli para bulunmaması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve (ii) böyle bir durumda Çek Hizmetleri Sağlayıcısı veya Alya Bilişim tarafının bu olay nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Çek Hizmetleri Sağlayıcısı herhangi bir nedenle sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını hesabınızdan tahsil edemezse, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve Alya Bilişim tarafından ödemenin (ve ilgili ücretlerin) tahsil edilmesi için tüm makul yasal yollara başvurulabileceğini kabul edersiniz. Alya Bilişim Çek Hizmetleri Sağlayıcısının eylemlerinden sorumlu değildir. EFT veya banka ödeme emri ödenmez ve iade edilirse, her ABD eyaleti için yasaların izin verdiği şekilde bir hizmet ücreti ödemeniz gerekir. Çek Hizmetleri Sağlayıcısını açıklayan ve yukarıda atıfta bulunulan hizmet ücretlerini özetleyen bir yardım makalesi burada bulunabilir. Bu ücretler, Mevduat Hesabınızdan EFT veya banka ödeme emri ile tahsil edilebilir. Tüm ücretler ABD doları Doları olmalıdır.

 

Alya Bilişim ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ile Complete Payment Recovery Services, Inc. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcıları, e-posta, standart posta, SMS, MMS, kısa mesaj, hizmetlerle ilgili gönderiler ve bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilen diğer tüm makul yöntemler gibi bildirimler dahil size bildirimler gönderebilir. Bu bildirimler, hizmetlere yetkisiz bir şekilde erişmeniz durumunda hizmet şartlarını ihlal ederseniz alınmayabilir. Bu hizmet şartlarını kabul etmeniz, hizmetlere yetkili bir şekilde erişmeniz durumunda alınacak tüm ve her türlü bildirimleri almış olduğunuzu kabul eden sözleşmenizi oluşturur. Bu bildirimlerin herhangi bir nedenle alınmaması, Alya Bilişim ve Çek Hizmetleri Sağlayıcısına olan ödeme veya diğer yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Ayrıca, Çek Hizmetleri Sağlayıcısı ve Complete Payment Recovery Services, Inc. ve bağlı kuruluşları dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, Alya Bilişim ve hizmet sağlayıcılarını cep telefonu numaralarınızdan birini veya herhangi bir e-posta adresinizi kullanarak otomatik arama araçları, önceden kaydedilmiş mesajlar veya diğer yöntemlerle sizinle iletişim kurmaları için yetkilendirirsiniz. Ayrıca, sağladığınız e-posta adreslerinin paylaşılmadığını, başkalarının erişimine açık olmadığını ve iş ile ilgili e-posta adresleri olmadığını onaylarsınız.

 

 

 

 

 

(E) ULUSLARARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

 

Alya Bilişim çeşitli Uluslararası Ödeme Sağlayıcıları (“IPP”) üzerinden farklı uluslararası ödeme seçeneği sunar. Bir IPP seçmeniz durumunda IPP müşteri hizmeti sözleşmelerini Alya Bilişim üzerindeki işlemlerinizi tamamlamadan önce kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, IPP’nin satın aldığınız tutarın tamamını seçilen hesaptan veya ödeme yönteminden (toplu olarak “Ödeme Kaynakları”) tahsil etmesine izin vermeyi kabul edersiniz. Buna ek olarak seçtiğiniz, IPP'nin gerekli olması halinde “Döviz Kuru Dönüştürme Ücreti” ve IPP ile olan sözleşmenizden doğan diğer ücret veya ödemeleri (topluca “IPP Ücretleri”) Ödeme Kaynaklarınızdan tahsil etmesini kabul edersiniz. IPP Ücretlerinin IPP tarafından herhangi bir zamanda size veya Alya Bilişim tarafına bilgi verilmeden değiştirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

 

Ödeme Kaynaklarınızın güncel ve kullanılabilir olması sizin sorumluluğunuzdadır. (i) IPP'nin veya Alya Bilişim tarafının herhangi bir nedenden dolayı bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu ve (ii) böyle bir durumda IPP veya Alya Bilişim tarafının size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğunun bulunmayacağını kabul edersiniz. Alya Bilişim tarafından Alya Bilişim tarafına IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi tarafından ödeme onayı ulaşana kadar satın alınan Hizmetlerin yerine getirilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmayacağını kabul edersiniz. Siparişi vermenizle IPP'nin ödemeyi ilgili ödeme işleyicisi üzerinden onaylaması arasında birkaç saatlik veya birkaç günlük gecikme olabileceğini kabul edersiniz. Alya Bilişim, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) iş gününde IPP'nin ilgili ödeme işleyicisi üzerinden ödeme onayı almazsa siparişiniz iptal edilebilir ve bu durumda satın alma işlemini tekrarlamanız gerekir. Bekleme durumundaki bir işlemin ödemesini iptal etmek isterseniz Alya Bilişim hesabınız üzerinden siparişi iptal edebilirsiniz. Daha önceden iptal edilen siparişler için alınan ödemeler, mümkün olduğu durumlarda ödemenin yapıldığı Ödeme Yöntemine iade edilir.

 

Alya Bilişim IPP'den (ilgili ödeme işleyicisi aracılığıyla) ödeme onayı aldığında, (i) Hizmetler (alan adları dahil olmak üzere) satıştan kalktıysa veya (ii) sistemimizde bekleme durumundaki bir sipariş iptal edildiyse veya (iii) ödeme onayı, beklemedeki siparişin tutarıyla eşleşmiyorsa ve sonuç olarak alışveriş tutarınızdan az veya fazla tahsilat yapıldıysa, Alya Bilişim otomatik olarak Ödeme Kaynağınıza kısmi para iadesi (fazla ödeme yapılması halinde) veya tam para iadesi (az ödeme yapılması halinde) yapabilir. IPP (veya bununla ilişkili ödeme işleyicisi) herhangi bir türde para iadesi sınırlamaları getirirse, Alya Bilişim, ödeme işleyicisinin Ödeme Yöntemine geri ödeme yapamadığı durumlarda, mağaza içi bir kredi bakiyesine veya banka havalesi olarak para iadesi yapma hakkını saklı tutar. Tam para iadesi almanız halinde satın alma işlemlerini tekrarlamanız gerekir. IPP'nin para iadesi yapılan bir işlemle ilgili olarak IPP Ücretlerini iade etmeme hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Bununla bağlantılı olarak, Alya Bilişim tarafından yapılan para iadeleri aksi belirtilmedikçe IPP Ücretleri tahsil edildikten sonra yapılacaktır.

 

GoDaddyAlmanya’da bulunan müşterileri için ödeme yöntemi olarak SEPA otomatik ödemesini (“SEPA”) önerir. Ödeme yöntemi olarak SEPA’yı seçerseniz, ödeme hizmet sağlayıcımız olan Alya Bilişim ve Adyen’in hesabınızdan çekim yapması için bankanıza talimat vermesine yetki vermiş olursunuz. Bu şartları kabul ederek, Alya Bilişim tarafının bu Sözleşme uyarınca ortaya çıkan tüm geçerli ödemelerin tümünü tahsil etmesini zorunlu kılarsınız. Bu yetkilendirme, Alya Bilişim tarafından satın aldığınız ürünler için sizin tarafınızdan kullanılan yeni bir banka hesabı için de geçerli olacaktır. Otomatik ödeme tahsilat tarihini makul bir süre içinde (“ön bildirim”) size bildireceğiz. Bu ön bildirim, ödemenin alınmasından en az bir (1) iş günü önce tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Otomatik ödemelerin yapılabilmesi için hesabınızda yeterli miktarda para olmasından sorumlusunuz. Ayrıca, herhangi bir nedenle, finans kurumunuzun Alya Bilişim şirketine yapılacak ödemeleri yapmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarara karşı Alya Bilişim şirketini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

 

 

 

 

 

(F) MAĞAZA İÇİ KREDİ BAKİYELERİ

 

Hesabınızda mağaza içi kredi bakiyesi olması durumunda: (1) ileri tarihli bir satın alım için Hesabınızdaki mevcut bir kredi bakiyesini uygulayabilirsiniz; ve (2) Alya Bilişim tarafına mevcut herhangi bir kredi bakiyesini ödenmemiş yönetim ücretlerine, ters ibrazlara veya Hesabınızla ilgili diğer ücretlere uygulama yetkisi verirsiniz. Alya Bilişim şirketinin Hizmet Yenilemelerini işleme alırken hesabınızdaki belirli bir Hizmet ile ilişkili Ödeme Yönteminden veya yedek Ödeme Yönteminizden ödeme alamaması durumunda, Alya Bilişim tüm işleme yetecek kadar bakiye varsa mağaza içi kredi bakiyenizden ödeme alabilir. Hesabınızda bulunan mağaza kredisi tutarından bağımsız olarak, Alya Bilişim Ödeme Yöntemleriniz veya mağaza kredileriniz kullanılarak para tahsilatı yapılamaması durumunda ürünlerin kaybedilmesinden sorumlu değildir. Mağaza kredileri, satın alma (veya yenileme) sırasında alışveriş sepetinde seçilen para birimi üzerinden uygulanır. Birden fazla mağaza krediniz varsa, krediler ilk olarak en eski mağaza kredisi kullanılmak üzere düzenlenme tarihine göre işlenir. Satın alma veya yenileme işlemini tamamlamak için ek para gerekli olması halinde, seçili olmayan para biriminde olan krediler, (i) işlemi tamamlamak için yeterli para toplanana veya (ii) hesabınızda bakiye kalmayana kadar günlük Alya Bilişim döviz kurları üzerinden en eskiden en yeniye doğru dönüştürülür. Dönüştürme sırasında Alya Bilişim tarafının ek yönetim ücretleri tahsil edebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

 

Kullanılabilir mağaza kredisi bakiyenizi doğrulamak için dilediğinizde Alya Bilişim web sitesindeki Hesabınızdan işlem yapabilirsiniz. Mağaza kredisi bakiyelerinin transfer edilemeyeceğini, yalnızca alındığı Hesap ile birlikte kullanılabileceğini ve geçerlilik sürelerinin bitebileceğini kabul edersiniz.

 

İLETİŞİM

 

koza mah bahar cad no 34/YÜREĞİR

 

ADANA/TURKEY

 

legal@alynet.com